Директор: +380 98 555 40 35

Логістика : +380 67 297 70 76

moc.liamg%40selas.gewnurg

ГРУНВЕГ: початок виробництва | GRUNWEG: the start of processing

ГРУНВЕГ: початок виробництва | GRUNWEG: the start of processing

Шановні друзі та партнери!

Ми з великою гордістю анонсуємо важливу подію в історії нашої компанії - відкриття нашого нового заводу з переробки проса! Це відмінний крок вперед для нас, який відбувся завдяки роботі нашої команди та вірі у майбутнє.

У 2021 році ми розпочали будівництво заводу, ставлячи перед собою великі виклики. Важкі обставини, пов'язані з війною, не тільки затягнули терміни, але й поставили нас перед серйозними випробуваннями. Проте, завдяки наполегливості та співпраці нашої команди, ми подолали усі труднощі та долучилися до загальної мети - створення інноваційного заводу з переробки проса.

Цей незабутній день, 15 грудня 2023 року, відзначається відкриттям нашого підприємства. Урочисте перерізання стрічки відбулося перед великою аудиторією, яка включала в себе високопосадових представників, наших партнерів, інвесторів та представників громадськості.

Всі гості мали честь оглянути наш сучасний завод, де використовуються передові технології для переробки проса. Від сировини до готового продукту - кожен етап виробництва відзначається уважністю до деталей та використанням екологічно чистих підходів.

На події була проведена презентація ринку проса в Україні та світі. Ми розкрили потенціал цього унікального продукту, який не тільки сприяє збереженню здоров'я, але й позначається екологічною відповідальністю.

Також виступили високопосадові особи та наш директор Андрій Васильович Ручкін. Ділячись враженнями та метою нашої місії, вони подякували всім, хто зробив свій вклад у цей успіх, та висловили впевненість у позитивному впливі нашого заводу на галузь та регіон.

Завершуючи цей допис, ми хочемо виразити щиру подяку всім нашим співробітникам, партнерам, інвесторам і клієнтам за віру в нас та нашу місію. Разом ми рухаємося вперед, створюючи історію та формуючи майбутнє.

Будь ласка, долучайтеся до нас у цій захоплюючій подорожі!

З повагою,

Команда ТОВ «ГРУНВЕГ»

***

***

Dear friends and partners!

We are very proud to announce an important event in the history of our company - the opening of our new millet processing plant! This is a great step forward for us, which took place thanks to the work of our team and faith in the future.

In 2021, we started the construction of the plant, setting ourselves great challenges. The difficult circumstances connected with the war not only delayed the time, but also put us before serious trials. However, thanks to the perseverance and cooperation of our team, we overcame all difficulties and joined the common goal - the creation of an innovative millet processing plant.

This unforgettable day, December 15, 2023, is marked by the opening of our enterprise. The solemn cutting of the ribbon took place in front of a large audience, which included senior representatives, our partners, investors and members of the public.

All guests had the honor to inspect our modern plant, which uses advanced technologies for millet processing. From raw materials to the finished product, every stage of production is marked by attention to detail and the use of environmentally friendly approaches.

At the event, a presentation of the millet market in Ukraine and the world was held. We have revealed the potential of this unique product, which not only contributes to the preservation of health, but is also marked by environmental responsibility.

High-ranking officials and our director Andrii Ruchkin also spoke. Sharing their impressions and the purpose of our mission, they thanked everyone who contributed to this success and expressed confidence in the positive impact of our plant on the industry and the region.

Concluding this post, we want to express our sincere gratitude to all our employees, partners, investors and customers for their faith in us and our mission. Together we move forward, creating history and shaping the future.

Please join us on this exciting journey!

Sincerely,

Team of GRUNWEG LLC